Suche Bilder Maps Play YouTube News Gmail Drive Mehr »
Anmelden
Books Bücher 1 - 10 von 28 in Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God...
" Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. "
Jaarboeken voor wetenschappelijke theologie - Seite 72
1856
Vollansicht - Über dieses Buch

Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en ..., Bände 1-3

1834
...¡g jaren de kroon opzette aan eenen ftrijd, welks beginfel geweest was de prediking: Uit genade zijl gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u! het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand róeme! EEN PAUS OVER НЕТ PAUSDOM. Een Paus, neen, een Godzalige...
Vollansicht - Über dieses Buch

Waarheid in liefde

1838
...duidelijk en volledig uitgedrukt te zijn door PAULUS, in zijnen Brief aan de Ephesiers II: 8-10. » Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof: en dat niet uit U; het is Gods gave: niet uit de werken ; opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel , geschapen in CHEISTUS JEZUS...
Vollansicht - Über dieses Buch

Stemmen en beschouwingen over godsdienst, staatgeschied- en letterkunde, Band 1

1839
...heeft liefgehad, ook toen wy dood waren door de misdaden, heeft ons levendig gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u: het is Gods gave. Het is onze oprechte wensch, dat de Hoogleeraar, alvorens zich weder zoo beltemd over het bedoelde...
Vollansicht - Über dieses Buch

Geschiedenis van het zoogenaamde Jansenismus, door den vertaler den ..., Band 1

Meer de Wijs (van der.) - 1846
...wanneer God eich ontfermt , en dat het eene gave Gods is. Hetgeen hij zeer duidelijk leert, zeggende: uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, maar het is Gods gave. Want men kon zeggen , daarom verkrijgen Tij genade , omdat wij geloofd hebben...
Vollansicht - Über dieses Buch

De Gereformeerde Kerk-bode in Zuid Afrika

Gereformeerde Kerk-Bode in zuid-Afrika - 1850
...verdienen of tot zijne zaligheid doen kan. Want er staat geschreven, Efes. ii. vs. 8. "Uit genade zij t gy zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave." Maar omdat vrij lezen Philipp. ii. vs. 12, 13. " Werkt vws zelfs zaligheid met vrees en beving; want...
Vollansicht - Über dieses Buch

Het Nieuwe Testament: of Alle de boeken des Nieuwen Verbonds van Onzen Heer ...

1850 - 706 Seiten
...den uitnemenden rijkdom zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof ; en dat niet uit u, het is Gods gave ; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 10 Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus...
Vollansicht - Über dieses Buch

Geschiedenis der Christelijke kerk: in Tafereelen, Band 4

Hildebrand - 1856
...handen zou hebben. Gabriël trad voor. Hen zong en bad en hoorde de leerrede. Zij liep over de woorden: »Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u; het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme; want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot...
Vollansicht - Über dieses Buch

Al de boeken des Nieuwen Verbonds, uit het Grieksch op nieuw vertaald, en ...

1859 - 425 Seiten
...betoonen in zijne goedertierenhcid jegens ons in Christus Jezus. 8 Want uit genade zijt gij behouden , door het geloof ; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 niet uit werken, opdat niemand róeme. 10 Want wij zijn zijn maaksel, in Christus Jezus geschapen...
Vollansicht - Über dieses Buch

Nieuwe jaarboeken voor wetenschappelijke theologie, Band 4

1861
...houden. Zoo wij niet alleen met de lippen maar ook met het hart belijden : "uit genade zijt gij behouden door het geloof, en dat niet uit u; het is Gods gave, opdat, niemand roeme," dan zullen wij het liefst den grooten , ontslapen geleerde, evenals ons zelve,...
Vollansicht - Über dieses Buch

Het Nieuwe Testament of alle de boeken des nieuwen verbonds van onzen heer ...

1865 - 706 Seiten
...uitnemenden rijkdom zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want nit genade zijt gij zalig geworden door het geloof ; en dat niet uit u, het is Gods gave ; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 10 Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus...
Vollansicht - Über dieses Buch
  1. Meine Mediathek
  2. Hilfe
  3. Erweiterte Buchsuche
  4. EPUB herunterladen
  5. PDF herunterladen